Jeren koodaus-akatemia

Listaan tälle sivulle joitain prinsiippejä, joilla voi ottaa minkä tahansa olio-kielen haltuun parissa tunnissa, jos ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet.

Ohjelmoinnin yleiset periaatteet

Koodin tulee olla…

 • Uudelleen käytettävää (reusability)
 • Mahdollisimman vähän koodin toistoa sisältävä (Redudancy)

Ohjelmakoodin koostumus, joista kaikki ohjelmat muodostuvat

 • Toistolausekkeet (for, do, do-while)
 • ehtolausekkeet (if,if-else-else if-switch)
 • Muuttujien esittely, ja sijoituslausekkeet (primaaritietotyypit, Olio-tietotyypit, järjestämättömät listat)
 • Metodit, funktiot, aliohjelmat, alirutiinit, miksi niitä haluaa sitten kutsuakin.
 • Olio – ohjelmoinnissa määritellään Tietotyypit, ja luodaan oliomuuttuja, joka viittaa muistissa paikkaan, jossa olion tilaan, eli instanssiin, ilmentymään viitataan.

Tietotyypin rakenne

 • Yksi-tai -moniperinnöllinen, (Esimerkiksi Java on yksiperinnöllinen, kun taas vaikkapa C++ on moniperinnöllinen. Toisaalta Java Tietotyyppi voi toteuttaa (implement) useamman rajapinnan (interface))
 • Sisältää Konstruktorit, eli oliomuuttujan luonnin yhteydessä kutsuttavat metodit (Oletuskonstruktori, parametrillinen konstruktori, kloonikonstruktori [Kopio-konstruktori])
 • Joukko metodeita, ja sitten jokaista tietotyypin attribuuttia kohtaan set, ja get -metodit
 • Tieto on kapseloitua. (Data Encapsulation)

Muita ohjelmointitermejä

polymorhpismi, eli monimuotoisuus

Esim, Corolla-tietotyypppi perii Toyota -luokan, joka on aliluokka abstraktille tietotyypille Auto. Monimuotoisuuden avuin on mahdollista määrittää

Corolla uusiAuto = new Toyota();

Jos Toyota lanseeraa uuden Yaris-malliston, niin uusiAuto-oliomuuttuja siihen voidaan sijoittaa myös uuden Toyota Yariksen tyyppinen (Yaris-tietotyyppi, joka perii Toyotan luokan)

Laillinen sijoitusoperaatio: uusiAuto = new Yaris()

Lisätietoa

Se, millä kielellä ohjelmoidaan, ei oikeastaan ole merkitystä. Syntaksin haltuunotto on vähiten aikaa vievää toimintaa.